overlay

28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ GÜNÜ


28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ GÜNÜ

Kuduz, insan ve memeli hayvanların çoğunda ensefalit tablosu meydana getiren viral, zoonotik bir hastalıktır. İlk kuduz aşısını geliştiren Louis Pasteur’ün ölüm tarihi olan 28 Eylül kuduz hakkında farkındalık arttırmak ve hastalıktan korunma önlemlerini hatırlatmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Dünya Kuduz Günü” olarak belirlenmiştir.

Kuduz 150’den fazla ülkede görülen ve aşı ile önlenebilir viral bir hastalıktır. DSÖ verilerine göre her yıl 59.000’in üzerinde insan kuduz nedeni ile kaybedilmektedir
Virüse karşı kurtlar, tilkiler, çakallar ve yarasalar en hassas grubu oluştururken köpekler orta hassas grubu oluştururlar. İnsan bulaşlarının %99’undan fazlasında kaynak kuduz köpeklerdir.

Kuluçka Süresi Ne Kadardır?

Kuduz hastalığının kuluçka süresi genellikle 3-8 haftadır. Nadir olmakla birlikte kuluçka süresi en kısa 4 gün, en uzun 19 yıl olarak bildirilen vakalar vardır. Bu süre alınan virüs miktarına, etkenin virülansına, yaranın merkezi sinir sistemine yakınlığına ve yara bölgesindeki sinir dokusunun sıklığına, yaranın büyüklüğüne, ısırılan yerdeki koruyucu materyal veya elbise bulunmasına göre değişmektedir.
Kuduza yakalanmış hayvan ne gibi belirtiler gösterir?
· Kuduza yakalanmış evcil bir hayvanda bazı huy değişiklikleri görülür.
· Daha önceleri normal davranış gösteren hayvanlar sinirli ve saldırgan olurlar.
· Dikkatlerini çeken her şeye karşı ısırma ve saldırma isteği gösterirler.
· Yutak felcine bağlı olarak yutkunma reflekslerini yitirdiklerinden, sudan korkarlar ve ağızlarından aşırı miktarda salya aktığı görülür.
· Vahşi hayvanlar, insanlara olan korkusunu yitirir ve evcil hayvan gibi insanlara yaklaşabilirler.
· Genelde gece ortaya çıkan vahşi hayvanlar, gündüz de ortalıkta görülebilirler ve dikkatini çeken her cisme saldırırlar.
· Hastalığın ileri safhalarında felç gelişir ve hayvanlar komaya girerek ölürler.
Köpek ve kedilerin her yıl aşılanması hastalığın insanlara bulaşının engellenmesi açısından son derece önemlidir.

Kuduz Riskli Temasa maruz kaldığınızda;

Yara yeri hemen bol su ve sabunla en az 15 dakika süre ile yıkanmalı ve sonrasında hemen en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. 
Hekim tarafından kuduz aşısı yapılması uygun görüldüğünde aşıların zamanında ve eksiksiz olarak yaptırılması önem taşımaktadır.

                                                    

                                                                                                                                                          Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi