overlay

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİMİ YAPILDI…


          EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

                                                                        SAĞLIKTA KALİTE  STANDARTLARI EĞİTİMİ YAPILDI…

Sağlık bakanlığının “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında Sağlıkta Kalite Standartları, Evde Sağlık Seti hazırlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Asi Toplantı Salonunda ESH Kalite Yönetim Birimi çalışanlarından Hemşire Esma Sönmez, Hemşire Demet Döş, Hatay Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Birimi çalışanlarından Hemşire Ferda Boroğlu Yatangaç, İskenderun Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde çalışanı Hemşire Yurdagül Dalgıç, İş Güvenliği Uzmanı Sedat Döş ve İbrahim Karaçay tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri Kalite Sorumlularına Evde Sağlık Hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bilgilendirme eğitimi  düzenlendi.

İlgili Yönetmeliğin 5. maddesi 3. Fıkrasına istinaden, Evde Sağlık Koordinasyon Merkezleri ve Evde Sağlık Birimleri, uygulamalarını ilgili standartlar doğrultusunda gerçekleştirmelidirler.

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan SKS Evde Sağlık Seti, standartlar, puanlandırma sistematiği, rehberlik ifadeleri ve yardımcı dokümanlar ile birlikte evde sağlık hizmetleri için kalite yönetiminin tüm unsurlarını içinde barındıran geniş bir kaynak oluşturmaktadır.

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi’nin amacı, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarımızda kalite düzeyinin uluslararası alanda en üst düzeye taşınması, dolayısı ile hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasıdır.

               

                                                                                                                                                                Basın Yayın ve halkla İlişkiler Birimi