overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ
Halk sağlığının korunması amacıyla yapılan haşere ve vektör mücadelesinde, biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyenlere yönelik " Biyosidal Ürünlerin
Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ' in 27. Maddesi Kapsamında Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi’ nce
7-8-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılması planlanmaktadır.

Müracaat Formu ve diğer hususlara ait bilgiler http:/http://gumushaneism.saglik.gov.tr adresinde görülebilir.

Eğitim en az 10 (on) müracaat olması halinde açılacaktır.