overlay

DÜNYA GÖRME GÜNÜDÜNYA GÖRME GÜNÜ ....
* Dünya’da 284 milyon kişi görme Kusurlu, * Bunların 39 milyonu kör ve 245 milyonu da orta veya ileri derecede görme kusuru vardır, * Mevcut körlüğün %80’i tedavi edilebilir önlenebilir, * Görme kusurlularının %90’ı gelişmekte olan ülk
elerdedir.