overlay

Çalışan Sağlığı Birimi


İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ MEVZUATI 
1.5.6331.

Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yürütülecek iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönerge.

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK.

Gezici İSG Hizmetleri 2016-7 Sayılı Genelge.

İlkyardım Yönetmeliği.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK.

Hijyen Eğitim Yönetmeliği.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK.

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.

İSG RİSK DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ.

İSG KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK.

İSG HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ.


MESAİ SAATLERİ HARİCİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ
İstenecek Belgeler.

Taahhütname.

İş Akış Şeması.

Dilekçe.

Mesai Harici İş Yeri Hekimliği Genelge 2014-1.


ÖZEL HASTANE AYLIK FORMLARI
Meslek Hastalığı Ön Tanı Dosya Bilgileri Formu.

İş Kazası Bildirim Formu.


TALİMATNAMELER
OFİS ÇALIŞMA TALİMATI.

JENERATÖR KULLANMA TALİMATI.

SIVI YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI.

ASANSÖR KULLANMA TALİMATI.

KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI.

DOĞALGAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI.

ARAÇ KULLANMA TALİMATI.İSG İdari Para Cezaları (2019).

Ek-2 İşe Giriş Periyodik Muayene Formu.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ GÖREV TANIMI.

Kaza-Olay Bildirim Formu.

Ramak Kala Olay Bildirim Formu.

Tehlike Sınıfları Tebliği .

Silikozis Klinik Tanı Dosya Bilgileri Formu.

Meslek Hastalığı Ön Tanı Dosya Bilgileri Formu.

Müdürlük İSG İç Yönerge.

İSG Eğitim Belgesi.