overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI
Müdürlüğümüz bünyesinde 08.01.2018 tarih ve 29 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 12.10.2018
tarihinde toplanmış olup ,

2018 Yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi 
ve komisyon kararları ektedir.


TEMMUZ AĞUSTOS 2018.

EYLÜL 2018.