overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI


Müdürlüğümüz bünyesinde 08.01.2018 tarih ve 29 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 12.11.2018 tarihinde toplanmış, 12.11.2018 tarih ve 10 sayılı karar ile 2018 Yılı Ağustos, Eylül ve Ekim  aylarına ait performansına itiraz eden Aile Hekimliği birimi listesi  ve Komisyon Kararı ektedir.

KOMİSYON KARARLARI.

KOMİSYON KARARLARI