overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARIMüdürlüğümüz bünyesinde 08.01.2018 tarih ve 29 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 11.12.2018 tarihinde toplanmış, 11.12.2018 tarih ve 11 sayılı karar ile 2018 Yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi  ve Komisyon Kararları ektedir.KOMİSYON TOPLANTI KARARLARI 

KOMİSYON TOPLANTI KARARLARI