overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİHalk sağlığının korunması amacıyla yapılan haşere ve vektör mücadelesinde, biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyenlere yönelik " Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  ' in 27. Maddesi Kapsamında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi’ nce 11-12-13 Şubat 2019 tarihleri arasında  Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılması planlanmaktadır.

Müracaat Formu ve diğer hususlara ait bilgiler  https://denizliism.saglik.gov.tr/ adresinde görülebilir.

Eğitim en az 10  (on) müracaat olması halinde açılacaktır.