overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARIMüdürlüğümüz bünyesinde 08.01.2018 tarih ve 29 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 11.01.2019
tarihinde toplanmış, 11.01.2019 tarih ve 12 sayılı karar ile 2018 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi  ve Komisyon Kararları aşağıya çıkarılmıştır.


Komisyon Toplantı Kararları.

Komisyon Toplantı Kararları.