overlay

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARDLARI EĞİTİMİ YAPILDIEVDE SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARDLARI EĞİTİMİ YAPILDI

“Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında SKS Evde Sağlık Seti hazırlandı.

Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin amacı, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarımızda kalite düzeyinin uluslararası alanda en üst düzeye taşınması, dolayısı ile hasta ve çalışan güvenliği ile hasta çalışan memnuniyetinin sağlanmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda hazırlanan SKS Evde Sağlık Seti, standardlar, puanlandırma sistematiği, rehberlik ifadeleri ve yardımcı dökümanlar ile birlikte evde sağlık hizmetleri için kalite yönetiminin tüm unsurlarını içinde barındıran geniş bir kaynak oluşturmaktadır.

Evde Sağlık Koordinasyon Merkezleri ve Evde Sağlık Birimleri, uygulamalarını ilgili standardlar doğrultusunda gerçekleştirmelidirler.

İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Amanos Toplantı Salonunda, Evde sağlık hizmetleri İl Koordinasyonu Sorumlusu Dr.Figen Duman,ESH Kalite Yönetim Birimi çalışanlarından Hemşire Esma Sönmez, ve Demet Döş tarafından Birim Kalite Sorumlularına Evde Sağlık Hizmetleri Sağlıkta Kalite Standardları ikinci bilgilendirme eğitimi yapılmıştır.