overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI
Müdürlüğümüz bünyesinde 16.01.2019 tarih ve 75 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 11.02.2019
tarihinde toplanmış olup, 11.02.2019 tarih ve 1 sayılı karar ile 2018 Yılı Kasım, Aralık ve 2019 Yılı Ocak aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi ve Komisyon Kararları aşağıya çıkarılmıştır.

Komisyon Kararlarıı (2).

Komisyon Kararlarıı (1).