overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİBiyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışacaklara yönelik 24-25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" düzenlenecektir.

Eğitime katılmak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olması kaydı ile dilekçe, diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz (Eğitim ücreti 146 TL ve sertifika ücreti 15 TL olup eğitim için yeterli başvuru kesinleştiği takdirde yatırılacaktır), nüfus cüzdanı fotokopisi ve iki adet fotoğrafla 15 Nisan 2019 tarihine kadar Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat formu ve diğer hususlara ait bilgiler http:/http://gumushaneism.saglik.gov.tr adresinde mevcuttur.