overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARIMüdürlüğümüz bünyesinde 16.01.2019 tarih ve 75 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 11.03.2019 tarihinde toplanmış olup,

11.03.2019 tarih ve 2 sayılı karar ile 2018 Yılı Aralık, 2019 Yılı Ocak ve Şubat aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi aşağıya çıkarılmıştır.

Komisyon Kararları.

Komisyon Kararları -1