overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARIMüdürlüğümüz bünyesinde 16.01.2019 tarih ve 75 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 12.04.2019 tarihinde toplanmış olup;

12.04.2019 tarih ve 3 sayılı karar ile 2019 Yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi aşağıya çıkarılmıştır.


Komisyon Kararları.

Komisyon Kararları 1.