overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARIMüdürlüğümüz bünyesinde 16.01.2019 tarih ve 75 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 13.05.2019 tarihinde toplanmış olup ,

13.05.2019 tarih ve 4 sayılı karar ile 2019 Yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi aşağıya çıkarılmıştır.


Komisyon Toplantı Kararları.pdf


Komisyon Toplantı Kararları (2).