overlay

İLK ÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN FLORÜRLÜ VERNİK UYGULAMASI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI


İLK ÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN FLORÜRLÜ VERNİK UYGULAMASI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Flor iyonu, insan vücudu için yaşamsal değeri olan yedi eser elementten biridir Bu element, kimyasal yapısı gereği insan vücuduna belirli dozda rutin olarak alındığında kemikler ve gelişmekte olan dişler gibi mineralize dokulara  özel  bir  bağlanma  göstermektedir.  Dişleri çürüğe  karşı  koruduğu  ve güçlendirdiği  bilinen bir  element olması nedeni ile, 50 yıldan daha uzun süredir Avrupa, Amerika ve diğer gelişmiş ülkelerde diş çürüklerinin önlenmesinde ve kontrolünde kullanılmaktadır.

Florür verniği diş çürüğüne karşı korunmaya, çürüğün gelişimini yavaşlatmaya ve durdurmaya yardımcı, ağızda yavaş ve uzun süreli florür salımı sağlayan bir yöntemdir. Vernikler reçine benzeri içerikleri ile florürün diş minesinin yüzeyine tutunmasını ve yavaş yavaş salınarak diş ve çevresinde depolanmasını sağlarlar. Florür diş minesini ağızda oluşan asitlere karşı dirençli hale getirir, ağızda çürük yapıcı özellikteki bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Diş minesinin kristal yapısında meydana gelen bozulmayı önler, yeniden onarılmasını kolaylaştırır.

Yapılan kanıta dayalı araştırmalarda, florürün diş çürüğünden korunmada ve çürük kontrolünde hem güvenilir hem de çürük sıklığının düşürülmesinde oldukça etkili olduğu ortaya konmuştur. Bilimsel araştırmalara göre florür verniğinin yılda 2 kez uygulanmasının diş çürüklerini engellemede başarılı olduğu kesin bir bilgidir. Florürün çocuklarda büyüme ve gelişimi olumsuz yönde etkilemesi ve lekeli diş minesine sebep olabilmesi için yıllarca yüksek dozda sürekli olarak maruz kalınması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde 2014 yılından bu yana Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programı kapsamında anasınıfı ve ilk öğretim okullarında velilerden aydınlatılmış onam formu alınarak öğrencilere uygulanmakta olan florürlü vernik uygulamasının, gerek 60 ay ve üzeri çocuklarda yapılması, gerekse az miktarda kullanılan florürlü verniğin, tükürükle temas ettiğinde diş yüzeyinde kısa sürede sertleşmesinden dolayı yutma riskinin az olması ve yılda sadece iki kez lokal olarak yapılan bu uygulama ile sürekli bir alımın ve dental florozis riskinin söz konusu olmaması nedenleriyle herhangi bir sağlık riski oluşturmayacağı ve güvenle kullanılabileceği tüm halkımıza belirtir, sağlıklı günler dilerim…

                                     

                                                                                                                                        Dr. Ümit Mutlu TİRYAKİ

                                                                                                                                             İl Sağlık Müdürü V.