overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI


Müdürlüğümüz bünyesinde 16.01.2019 tarih ve 75 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 14.06.2019 tarihinde toplanmış olup;

14.06.2019 tarih ve 5 sayılı karar ile 2019 Yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi aşağıya çıkarılmıştır.


Komisyon Toplantı Kararları.

Komisyon Toplantı Kararı.