overlay

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü


Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü...

Uyuşturucu madde bağımlılığı, bireyin sağlığını fiziksel, ruhsal, psikolojik ve sosyal açıdan tehdit etmekte, özellikle gençler arasında giderek yaygınlığı artmakta ve bireyleri psikolojik, sosyal, ekonomik açıdan olumsuz etkilemektedir. Uyuşturucu madde kullanan bireyler kendi hayatlarını her açıdan uçuruma sürüklemekle birlikte çevresindeki kişilerin hayatını da önemli ölçüde etkilemektedir. 

Madde kullanımı çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. Araştırmalar uyuşturucu madde kullanımı yaşının 9-10 yaşlarına kadar düştüğünü göstermektedir. Madde kullanan birey okul çağındaysa okula devam edememekte; çalışıyorsa işini bırakmakta; evliyse eşiyle boşanmaya varan ciddi sorunlar yaşamakta; çocuğu varsa ona olumsuz rol model olmakta; çeşitli suçlara karışabilmekte; özgürlüğünden vazgeçip bağımlı bir birey olarak hayatını sonlandırabilmektedir. Madde kullanıcıları kendi iletişim ağında olan her bireyi, dolayısıyla tüm toplumu bir şekilde etkilemektedirler. 

Uyuşturucu ile mücadelede ana unsur, uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesidir. Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız ise uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunmasıdır. Ayrıca uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1987 yılında, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla 26 Haziran tarihini " Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü " olarak kabul etmiştir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) her yıl bu uluslararası gün için temalar seçmekte ve küresel uyuşturucu sorunu hakkında farkındalık yaratmak için kampanyalar başlatmaktadır. Bu yılki tema “Önce dinle; çocukları ve gençleri dinlemek, sağlıklı ve güvenli büyümelerine yardımcı olacak ilk adımdır.” olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda “ Önce dinle ” teması dahilinde ilimizde;
Sağlık Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi tarafından eğitim ve seminer faaliyetleri düzenlenmiş, Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarında kamu spotları yayınlanmış, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından futbol müsabakası sırasında “Uyuşturucuya Hayır” pankartı asılmış, İl Müftülüğü tarafından hutbelerde konuya geniş yer verilmiştir.
#UyuşturucuyaHayır

                                                                                                                              Dr.Ümit Mutlu TİRYAKİ
                                                                                                                                  İl Sağlık Müdürü V.