overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARIMüdürlüğümüz bünyesinde 16.01.2019 tarih ve 75 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 12.07.2019 tarihinde toplanmış olup;

12.07.2019 tarih ve 6 sayılı karar ile 2019 Yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi aşağıya çıkarılmıştır.


Komisyon Toplantı Kararlarıı.

Komisyon Toplantı Kararları.