overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİBiyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışacaklara yönelik 24-25-26 Eylül 2019 tarihlerinde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile Batman İl Sağlık müdürlüğünce "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" düzenlenecektir.

Eğitime katılmak isteyenler için detaylı bilgiler"Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" konulu yazıları aşağıya çıkarılmıştır.

Samsun İl Sağlık müdürlüğü Biyosidal Ürün Uygululayıcı Eğitimi.

Batman İl Sağlık müdürlüğü Biyosidal Ürün Uygululayıcı Eğitimi.