overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİBiyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi kapsamında halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Ordu İl Sağlık Müdürlüğünce 22-23-24 Ekim 2019 tarihilerinde “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi” yapılacaktır.

Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine katılmak isteyen kişiler Ordu İl Sağlık Müdürlüğünün web sitesi orduism.saglik.gov.tr adresinden detaylı bilgilere ulaşabilir.


Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Biyosidal Ürün Uygulayacı Eğitimi.