overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARIMüdürlüğümüz bünyesinde 16.01.2019 tarih ve 75 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 13.09.2019 tarihinde toplanmış olup,

13.09.2019 tarih ve 8 sayılı karar ile 2019 Yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi aşağıya çıkarılmıştır.


Komisyon Toplantı Kararları.

Komisyon Toplantı Kararlarıı.