overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİBiyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünce 6-8 Kasım 2019 tarihilerinde “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi” yapılacaktır.
 

Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine katılmak isteyen kişiler Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünün web sitesi  https://adiyamanism.saglik.gov.tr/ adresinden detaylı bilgilere ulaşabilir.