overlay

MESUL MÜDÜRLÜK EĞİTİMİHalk Sağlığı Genel Müdürlüğünce Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27'nci maddesine istinaden, 2020 yılının Mart ayında Mesul Müdürlük Eğitimi yapılması planlanmaktadır.

Konu ile ilgili yazı eki aşağıya çıkarılmıştır.

Mesul Müdürlük Eğitiimi.