overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ
Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Tokat İl Sağlık Müdürlüğünce 29-30-31 Ocak 2020 tarihlerinde
 "Biyosidal Ürün Uygulayıcı" eğitimi verilecektir.

Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine katılmak isteyenler, başvuru formu ve ayrıntılı bilgiler için  https://tokatism.saglik.gov.tr/  adresinden detaylı bilgilere ulaşabilir.