overlay

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI -YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ
Bakanlığımız Sertifikalı Eğitim Programı Yönetmeliği hükümlerine göre çeşitli İllerde Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ve Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. A
yrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.


Yoğun Bakım Hemşireliği Eskişehir Şehir Hastanesi.

Yoğun Bakım Hemşireliği İstanbul Bağcılar EAH.

Yoğun Bakım Hemşireliği (İstanbul Göztepe EAH).

Yoğun Bakım Hemşireliği Trabzon SBÜ Kanuni EAH.

Ameliyathane Hemşireliği Van EAH.

Ameliyathane Hemşireliği İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH.