overlay

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TERAPÖTİK AFEREZ SERTİFİKALI EĞİTİM PROĞRAMIÇukurova Üniversitesi Hastanesi'nde 02.03.2020-10.04.2020 tarihleri arasında "Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programı"düzenleneceği bildirilmiş olup konu ile ilgili Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı aşağıya çıkarılmıştır.


TERAPÖTİK AFEREZ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 

BAŞVURU FORMU.