overlay

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİM SINAVIAday Memur Temel Eğitim Sınavı Müdürlüğümüzce 10 Ocak 2020 tarihinde 10:00-11:30 saatleri arasında olmak üzere bir (1) grup halinde Müdürlüğümüz Dâvûd-i Antâki toplantı salonunda gerçekleştirilecek olup, Aday Memur isim listesi ve duyuru metni aşağıya çıkarılmıştır.


DUYURU METNİ.

ADAY MEMUR İSİM LİSTESİ.