overlay

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARIBakanlığımız Sertifikalı Eğitim Programı Yönetmeliği hükümlerine göre Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Diyabet Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ve Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir.

Eğitime katılmak isteyenler için ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır
.

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Hemşireliği .

İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği.

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nitrusyon Hemşireliği.

İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH Çocuk yoğun bakım hemşireliği .

Malatya EAH Yoğun Bakım Hemşireliği.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Hemşireliği.