overlay

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARIBakanlığımız Sertifikalı Eğitim Programı Yönetmeliği hükümlerine göre Terapötik Aferez Eğitim Programı ve Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
düzenlenecektir.

Eğitime katılmak isteyenler için ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır
.


İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Hemşireliği.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi-İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitimi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathane Hemşireliği .