overlay

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ AEH YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMIBakanlığımız Sertifikalı Eğitim Programı Yönetmeliği hükümlerine göre Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. A
yrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.


MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ.