overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARIMüdürlüğümüz bünyesinde 16.01.2019 tarih ve 75 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 13.01.2020 tarihinde toplanmış, 13.01.2020 tarih ve 12 sayılı karar ile 2019 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi aşağıya çıkarılmıştır.

Komisyon Toplantı Ka_Ek_bc3cc37f-ddc1-4cd0-a9c3-853e3ff41085.

Komisyon Toplantı Ka_Ek_ba3799ff-dc2d-4107-8bf3-7cbce95c1f57.