overlay

TÜRKİYE SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ SERTİFİKALIEĞİTİM PROGRAMIHalk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli ve 44773052-771-36 sayılı yazısında, Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı 2020 Dönemi Duyurusu yapılmış olup,

Eğitime başvurmak isteyenler için ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
Türkiye Saha Epidemiyolojisi Başvuru İlanı .

Türkiye Saha Epidemiyolojisi .

Özgeçmiş Formu.doc