overlay

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARIBakanlığımız Sertifikalı Eğitim Programı Yönetmeliği hükümlerine göre Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı
Eğitim Programı ve Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programları düzenlenecektir.

Eğitimlere katılmak isteyenler için ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.


Antalya Eğitim veAraştırma Hastanesi Terapötik Aferez.

Sivas C. Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Hemşireliği .

Trabzon SBÜ Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi AcilBakım Hemşireliği .

Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH Ameliyathane Hemşireliği .