overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİBiyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında, halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik, Van İl Sağlık Müdürlüğünce 25-26-27 Şubat 2020 tarihlerinde "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" yapılacaktır.


Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine katılmak isteyenler, başvuru formu ve ayrıntılı bilgiler için  https://vanism.saglik.gov.tr/  adresinden detaylı bilgilere ulaşabilir.


Van İl Sağlık Müdürlüğü Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi.