overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARIMüdürlüğümüz bünyesinde 03.01.2020 tarih ve 3 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 11.02.2020 tarihinde toplanmış, 11.02.2020 tarih ve 1 sayılı karar ile 2019 Yılı Kasım, Aralık ve 2020 Yılı Ocak aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi aşağıya çıkarılmıştır.


Komisyon Toplantı Kararları .

Komisyon Toplantı Kararı .