overlay

ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVIAday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Müdürlüğümüzce 28 Şubat 2020 tarihinde 10:00-11:30 saatleri arasında olmak üzere bir (1) grup halinde Müdürlüğümüz Dâvûd-i Antâki toplantı salonunda gerçekleştirilecek olup, Aday Memur isim listesi ve duyuru metni aşağıya çıkarılmıştır.


Duyuru İlan Metni .

Aday Memur İsim Listesi .

OLUR .