overlay

TRABZON SBÜ KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI


Trabzon SBÜ Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 1 Nisan- 21 Nisan 2020 tarihlerinde Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
yapılması planlanmıştır. Kurs programına başvurular 25 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuruya ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

SBÜ Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Hemşireliği .