overlay

SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PSİKİYATRİ BİRİMLERİ HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI



SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma / Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 30.03.2020 - 14.05.2020 tarihleri arasında "3. Dönem Psikiyatri
Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Başvurusu 24.02.2020-06.03.2020 tarihleri arasında olan eğitimin, başvuruya ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH Psikiyatri Bölümünde Hemşirelik .