overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ
Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında, halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik, Ordu İl Sağlık Müdürlüğünce 20-21-22 Nisan 2020 tarihlerinde "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" yapılacaktır. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nün konu ile ilgili yazısı aşağıya çıkarılmıştır.


Biyosidal Ürün Uygulayıcı Duyuru İlanı .