overlay

6.ULUSLARARASI 10. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİEge Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde, 7-10 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir'de ''VI. Uluslararası X.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi"
düzenlenecektir.

Kongreye katılmak isteyenler için ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.


6.Uluslararası 10. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi.