overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARIMüdürlüğümüz bünyesinde 03.01.2020 tarih ve 3 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 11.03.2020 tarihinde toplanmış olup, 11.03.2020 tarih ve 2 sayılı karar ile 2019 Yılı Aralık, 2020 Yılı Ocak ve Şubat aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi aşağıya çıkarılmıştır.


Aralık-Ocak Ayları Komisyon Toplantı Kararları .

Şubat Ayı Komisyon Toplantı Kararları .