overlay

DİYALİZ MERKEZLERİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI16.03.2020 tarihinde toplanan diyaliz merkezleri başvuru değerlendirme komisyonunda belirlenen hasta/cihaz oranlarına ilişkin Komisyon kararı aşağıya çıkarılmıştır.


Diyaliz Komisyon Kararı .