overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARIMüdürlüğümüz bünyesinde 03.01.2020 tarih ve 3 sayılı Valilik Oluruna istinaden kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu .........2020 tarihinde toplanmış, ...........2020 tarih ve ...... sayılı karar ile 2020 Yılı Haziran ve Temmuz aylarına ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi
aşağıya çıkarılmıştır.


Temmuz 2020 Performans Komisyon Toplantı Kararı 

Haziran 2020 Performans Komisyon Toplantı Kararı