overlay

Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı Yerleştirme Sonuçları

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’ nın 03/12/2012 tarihli, 1238 sayılı yazılarına istinaden 7 (yedi) adet kamu görevlisi olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) ve Acil Tıp Teknisyenleri sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilecektir.

 

1- Başvuru dosyasının aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından 28.09.2020-29.09.2020 tarihlerinde Cumhuriyet Mah. Gündüz Cad. No:5 P.K.:31020 Antakya/HATAYadresinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü binasında Personel Hizmetleri Başkanlığına elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 

2-Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..

 

3-Her başvuru dosyasına Müdürlüğümüz tarafından resmi evrak numarası verilecek olup pozisyon sayısından fazla başvuru bulunduğu takdirde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’ nın 03/12/2012 tarihli, 1238 sayılı yazılarına istinaden işlem yapılacaktır. Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak ve sözleşme yapılmışsa sözleşmesi feshedilecektir.

 

4- Tescili olmayan Geçici Mezuniyet Belgesi ve diplomalar kabul edilmeyecektir.

 

5-Bir Hekimin birden fazla Aile Sağlığı Elemanı ile mutabakat formu imzaladığının anlaşılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

 

6-Yerleşmeye hak kazanan personel komisyon kararının ilanı tarihinden en geç 15 (on beş) gün içinde göreve başlamak zorundadır.

 

 

İlgili genelge için TIKLAYINIZ....

İl Onayı İçin TIKLAYINIZ... 

İstenen Belgeler için TIKLAYINIZ...

Aile Sağlığı Elemanı Dilekçesi için TIKLAYINIZ...

Aile Hekimi Dilekçesi için TIKLAYINIZ....

Mutabakat Formu için TIKLAYINIZ....

Aile Sağlığı olmayan Aile Hekimlerinin listesi için TIKLAYINIZ....YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ....