overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI


Müdürlüğümüz bünyesinde 03.01.2020 tarih ve 3 sayılı Valilik Oluruna istinaden  kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 14.09.2020 tarihinde toplanmış,
14.09.2020 tarih ve 8 sayılı karar ile 2020 Yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları dönemine ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi  ve komisyon kararları ektedir.


Haziran Ayı Komisyon Toplantı Kararları

Temmuz Ayı Komisyon Toplantı Kararları

Ağustos Ayı Komisyon Toplantı Kararları