overlay

Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi

      Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 27. maddesine istinaden 2010 yılında "Mesul Müdürlük Sertifikası Eğitimine" katılanların mevzuat gereğince on yıllık süresi dolanlara ve 2009 ile daha öncesi yıllarda sertifikası olup çeşitli sebeplerle güncelleme eğitimlerine katılamayanlara yönelik "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi"nin, Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 30 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

      Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden ilan edilmiş olup eğitime katılacak olanların 12 Kasım 2020 tarihine kadar istenen belgelerle birlikte dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmesi ve katılımcıların Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr/ adresinden "Eğitimler Başlığı" içindeki USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzunu inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarının yapılması ve işlem esnasında söz konusu adreste yer alan kılavuzun kullanılması gerekmektedir.

- Güncelleme Eğitimine Katılmak İçin Gerekli Evraklar
- USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzu