overlay

AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI


Müdürlüğümüz bünyesinde 03.01.2020 tarih ve 3 sayılı Valilik Oluruna istinaden  kurulmuş olan, Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu 12.11.2020 tarihinde toplanmış,
12.11.2020 tarih ve 10 sayılı karar ile 2020 Yılı Ağustos, Eylül ve Ekim ayları dönemine ait performansına itiraz eden aile hekimliği birimi listesi  ve komisyon kararları ektedir.


Ağustos Ayı Komisyon Toplantı Kararları

Eylül Ayı Komisyon Toplantı Kararları

Ekim Ayı Komisyon Toplantı Kararları