overlay

Müdürlüğümüzde E-Otoban Projesi Eğitimi Düzenlendi

 e-Otoban Projesi; Bakanlıkların ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarının kendi Elektonik Belge Yönetim Sistem (EBYS)'lerinde hazırladıkları evrakların Vali/Vali Yardımcısı ve Kaymakam tarafından İçişleri Bakanlığı EBYS'si üzerinden elektronik olarak imzalanmasını sağlayarak, farklı sistemler kullanmakta olan taşra teşkilatlarının bütün yazışmalarını elektronik ortamda yapmalarına imkan veren temelini EBYS'ler arasındaki entegrasyonların oluşturduğu, platform bağımsız bir sistemdir.

 Müdürlüğümüzde bu proje kapsamında Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Cuma KOÇAK tarafından 11 Ağustos 2017 tarihinde müdürlük çalışanlarına ve 16.08.2017 tarihinde ise İlçe Sağlık Müdürlükleri personellerine eğitim verildi.

  • IMG_20170811_104803.jpg
  • IMG_20170811_104706.jpg
  • IMG_20170811_104816.jpg
  • IMG_8243.JPG
  • IMG_8244.JPG
  • IMG_8245.JPG